Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

ĐGH Phanxicô bày tỏ mối quan tâm đối với “đề xướng an tử” và thách thức quyền sống

ĐGH Phanxicô bày tỏ mối quan tâm đối với “đề xướng an tử” và thách thức quyền sống

 Đức Hồng y Reinhard Marx đã mở đường cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và các nhà báo Công giáo, Tin Lành, Đức quốc.

 Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu họ phải chuyên nghiệp và cam kết với sự thật.

 Đức Thanh Cha Phanxicô:

“Tôi khuyến khích các bạn cam kết báo cáo sự thật và không phải tin giả, sự thật và không phải tin đồn, để tìm kiếm sự chính xác và không chỉ là tiêu đề.”

 Đức Thánh Cha đã nêu rõ một số vấn đề mà hiện ngài quan tâm nhất.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Sự thảo luận về quyền sống, sự tiến bộ của trợ tử, sự từ chối công bằng xã hội, sự thiếu hòa nhập, sự vi phạm nhân phẩm và tự do lương tâm.”

 Ngài yêu cầu các nhà báo là người bảo vệ tự do của con người. Đức Thánh Cha cũng nói với họ không chỉ tường thuật về cái xấu, mà còn cả về cái tốt. Điều này là do có nhiều câu chuyện có thể là một nguồn hy vọng. Nguyễn Minh Sơn

 

417    05-04-2019