Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm giáo dân lãnh đạo Bộ Truyền thông của Vatican

ĐGH Phanxicô bổ nhiệm giáo dân lãnh đạo Bộ Truyền thông của Vatican

  Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm một người có gia đình là người đứng đầu một bộ tại Vatican, một vị trí thường được dành cho các giáo sĩ.

 Ông Paolo Ruffini là tân quản nhiệm Bộ Truyền thông.

 Người đàn ông 57 tuổi này trước đây là giám đốc của TV2000, kênh của các giám mục Ý.

 Đức Thánh Cha đã giao phó chiến lược truyền thông của Vatican cho một chuyên gia nổi tiếng trong ngành, một nhà báo đã làm công tác quản lý từ năm 2014.

 Ông Ruffini sẽ giám sát văn phòng báo chí Vatican và các đài phát thanh tryền thông phụ, phạm vi từ đài phát thanh đến trang web Tin tức Vatican. Nguyễn Minh Sơn

393    07-07-2018