Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

ĐGH Phanxicô - Các vị giám mục và linh mục phải gần gũi với nhau và với dân Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung vào sứ vụ của các giám mục và mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho các vị để các vị đừng bao giờ phớt lờ đi ơn ban cho sứ vụ của các vị.

Ngài nhắc lại bài đọc Phụng Vụ của Thứ Năm đoạn Thánh Phaolô Tông Đồ thực hiện lời khuyên của Ngài đối với vị giám mục trẻ Timothy, và nói nhiều lời khuyên hơn nữa đối với các giám mục được tìm thấy trong bài đọc hôm nay.

Ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng nói, trọng tâm của thông điệp là lời mời gọi đừng bao giờ phớt lờ đi ơn ban của sứ vụ đã được truyền chức.

Ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, việc suy tư tập trung vào những điều đang làm suy yếu đi đời sống của vị thừa tác được thụ phong như tiền bạc, ngồi lê và những tranh cãi ngu xuẩn.

“Khi một vị thừa tác – một linh mục, phó tế, giám mục – dành quá nhiều sự tôn trọng đối với đồng tiền”, thì người ấy dính bén chính mình với cỗi rễ của mọi sự dữ, Đức Giáo Hoàng nói, khi nhắc lại rằng Thánh Phaolô mô tả lòng yêu thích đồng tiền là cội rễ của mọi sự dữ.

Sự gần gũi với Thiên Chúa

Khi tiếp tục dành lời khuyên cho các giám mục, nhưng cũng là cho các linh mục và phó tế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó tập trung vào sự cần thiết đối với “sự gần gũi”.

Ngài đưa ra bốn cách khác nhau mà các vị thừa tác được thánh hiến phải “gần gũi”.

Trước hết, một vị giám mục, “là một người gần gũi với Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng nói, khi nhắc lại sự thật là các tông đồ “sáng tạo” ra các phó tế để phục vụ tốt hơn cho các bà goá và những cô nhi, Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng giải thích, nói với chúng ta là nhiệm vụ của chúng ta – đó là nhiệm vụ của các tông đồ - là “cầu nguyện và loan báo” Lời.

Do đó, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, “nhiệm vụ đầu tiên của vị giám mục” là cầu nguyện: việc này mang lại cho chúng ta sức mạnh và thức tỉnh trong chúng ta ý thức về quà tặng của sứ vụ được thánh hiến này vốn phải không bao giờ được phép phớt lờ.

Sự gần gũi với các linh mục

Do đó Ngài mời gọi các giám mục hãy gần gũi với các vị linh mục của họ, với các phó tế và các cộng sự của các vị: những người thân cận nhất với các vị.

“Thật buồn khi một vị giám mục lãng quên các linh mục của mình”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, thật buồn khi nghe thấy một linh mục phàn nàn là là vị ấy không thể liên lạc được với giám mục của mình hay thực hiện một cuộc hẹn để được gặp gỡ vị giám mục trong một khoảng thời gian ngắn.

“Một linh mục có quyền được biết rằng mình có một người cha”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sự gần gũi giữa cá vị linh mục

Sau đó Đức Giáo Hoàng tiếp tục nói về sự cần thiết của sự gần gũi giữa các linh mục.

Những chia rẽ trong hàng giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng cảnh báo, là công việc của ma quỷ. Và khi điều đó xảy ra, Đức Giáo Hoàng nói, nó sẽ dẫn đến các nhóm nhỏ là những người bị chia rẽ bởi những thứ ý thức hệ hay bởi những sự đồng cảm.

Vì thế, điều thứ ba là “sự gần gũi” mà tôi muốn nói đến, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là sự cần thiết đối với sự gần gũi giữa chính các linh mục.

Sự gần gũi với dân Thiên Chúa

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, điều thứ tư là sự gần gũi của các giám mục và linh mục với dân Thiên Chúa.

Trong Thư Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng giải thích, Thánh Phaolô nói với ông Timothy đừng quên mẹ và bà của mình, nghĩa là ông không được quên đi các cội rễ của mình.

“Đừng lãng quên dân của các bạn, và đừng lãng quên các cội rễ của các bạn!”, Ngài nói; “là một giám mục và là một linh mục, các bạn phải luôn gần gũi với dân Thiên Chúa”.

Khi một vị giám mục tách rời khỏi dân Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng giải thích, thì vị ấy sẽ mang lấy kết cục là đi theo những thứ ý thức hệ vốn chẳng có liên hệ gì đến sứ vụ: “Vị ấy không phải là một thừa tác, vị ấy không phải là một tôi tớ. Vị ấy đã lãng quên quà tặng nhưng không mà vị ấy nhận lãnh được”.

Đức Giáo Hoàng kết thúc khi mời gọi tất cả mọi vị thừa tác đã được thánh hiến đừng lãng quên bốn cách thế mà các vị ấy phải nuôi dưỡng “sự gần gũi”: gần gũi với Thiên Chúa, cầu nguyện, gần gũi của giám mục với linh mục; sự gần gũi của các linh mục với nhau; sự gần gũi với dân Thiên Chúa.

Và Ngài đã mời gọi những người hiện diện hãy cầu nguyện cho các linh mục và giám mục của họ”, Đức Giáo Hoàng nói, “Để chúng ta có thể bảo vệ quà tặng đã được ban cho chúng ta – với sự gần gũi này”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)

589    23-09-2019