Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô: Cầu nguyện là bước đầu tiên của công việc truyền giáo.

Trong một thông điệp Video gởi cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vào ngày Thứ Hai, 28 tháng Năm, ĐGH Phanxicô đã nói rằng mọi Kitô hữu đều được mời gọi để trở thành một nhà truyền giáo qua cầu nguyện, trong sự hợp tác với Chúa Thánh Thần, Đấng ban hiệu quả cho lời cầu nguyện.

ĐGH nói rằng “Cầu nguyện là việc truyền giáo đầu tiên- là ưu tiên thứ nhất – mà Kitô hữu nào cũng có thể và phải làm và cũng là việc làm có hiệu quả nhất, cho dù không thể đo lường được. Thực ra, tác nhân chính của việc truyền giáo là Chúa Thánh Thần và chúng ta được kêu gọi để cộng tác với Ngài.”

ĐGH nói rằng loan báo Tin Mừng là một “việc chung”, và người Công Giáo được khuyến khích để hỗ trợ các nơi mà Giáo Hội còn mới mẻ. Qua sự giúp đỡ cho các hội truyền giáo mà “Giáo Hội tiếp tục mở rộng tới mọi người và vui mừng công bố Tin Mừng của Đức Kitô, Đấng Cứu rỗi thế gian.”

Hội Giáo Hoàng Truyền giáo là một văn phòng điều hành quốc tế giám sát các hội truyền giáo Công Giáo dưới quyền của Đức Giáo Hoàng. Hội giúp các giáo hội, đặc biệt tại các nơi mà Kitô giáo còn mới mẻ và chưa phát triển. Hội đang họp đại hội tại Vatican cho đến ngày 2 tháng Sáu.

ĐGH Phanxicô nói rằng các hội này phân phát các viện trợ nhân danh ĐGH cho các giáo hội trên toàn thế giới đang có nhu cầu trợ giúp về tài chánh cho các linh mục, giáo lý viên, tu sinh và các công việc mục vụ và truyền giáo. 

Các tổ chức này yểm trợ tài chánh cho các nhà truyền giáo, nhưng một cách đặc biệt, họ nậng đỡ việc truyền giáo qua cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hiện diện, bởi vì chính Chúa Thánh Thần là đấng thúc đẩy truyền giáo.

ĐGH hỏi rằng “tại sao các Hội Giáo hoàng Truyền giáo quan trọng? Trên hết mọi thứ, họ quan trọng bởi vì chúng ta cần cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cho công tác truyền giáo của Giáo Hội.”

Ngài ghi nhận rằng các hội này được thành lập từ thế kỷ thứ 19 để “cầu nguyện và thực hành một cách cụ thể việc hỗ trợ loan bao Tin Mừng.”

ĐGH Pio XI đã công nhận các hội này thuộc về giáo hoàng để nhấn mạnh rằng sứ mạng này của Giáo Hội thì rất gần gũi với trái tim của ĐGH: “Và vì thế nó vẫn còn!”

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vẫn tiếp tục việc phục vụ quan trong đã bắt đầu cách đây 200 năm cho tới ngày hôm nay. Từ các thời gian sớm nhất, sự giúp đỡ hỗ tương giữa các Giáo Hội địa phương, cùng cam kết công bố và làm chứng cho Tin Mừng đã là một dấu hiệu của Giáo hội phổ quát.” 


Source: EWTN News Pope Francis: In missionary work, prayer comes first.

422    29-05-2018