Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô: Chỉ có đức tin mới cho chúng ta mãnh lực để yêu thương và không ghen ghét

ĐGH Phanxicô: Chỉ có đức tin mới cho chúng ta mãnh lực để yêu thương và không ghen ghét

 Trong bài giảng hàng ngày tại Nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương nhau, thậm chí là kẻ thù của nhau, để thực sự yêu mến Thiên Chúa.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tinh thần của thế giới được khắc phục với tinh thần đức tin: tin rằng Thiên Chúa ở trong anh em tôi và chị em tôi. Chiến thắng trên khắp thế giới là niềm tin của chúng ta. Chỉ với niềm tin tuyệt đối, chúng ta mới có thể đi trên con đường này, không còn với những suy tư ý nghĩa thông thường của con người ... không, không, chúng là vô dụng. Họ giúp đỡ, nhưng họ không phục vụ trong cuộc đấu tranh này. Chỉ có đức tin mới cho chúng ta sức mạnh để không ngồi lê đôi mách, cầu nguyện cho mọi người, ngay cả cho kẻ thù của chúng ta; và không để cảm giác ghen ghét và đố kị nảy sinh.

 Đức Thánh Cha nói thêm rằng tinh thần của thế giới là một tinh thần phù phiếm, của những thứ không có sức mạnh, không có nền tảng và nó sẽ phải sụp đổ.

 Trích bài giảng của Đức Thánh Cha

(Nguồn: Vatican News)

“Ai ai cũng được sinh ra bởi Thiên Chúa chinh phục thế giới.”

“Tinh thần của thế giới là một tinh thần phù phiếm, của những thứ không có sức mạnh, không có nền tảng và nó sẽ phải sụp đổ.”

“Nếu có ai nói, ‘Tôi yêu Thiên Chúa, nhưng ghét anh em tôi, anh ta là kẻ dối trá; vì ai đó không yêu một người anh em, người mà mình trông thấy thì không thể yêu Thiên Chúa, Đấng mà mình không nhìn thấy.”

“Nếu bạn không thể yêu thứ gì đó bạn thấy thì làm sao bạn lại có thể yêu thứ gì đó mà bạn không nhìn thấy?”

“Những gì bạn thấy, những gì bạn có thể chạm vào, những gì là thật. Không phải những hình ảnh tưởng tượng mà bạn không nhìn thấy.”

“Khi chia rẽ sinh sôi nảy nở, chúng mang lại sự thù hận và chiến tranh.”

“Tôi có cầu nguyện cho tha nhân không? cho những người mà tôi quý mến và cho cả những người tôi không thích không?”  Nguyễn Minh Sơn

439    12-01-2019