Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô cho phép trục xuất khỏi tu viện những tu sỹ vắng mặt một năm bất hợp pháp

ĐGH Phanxicô cho phép trục xuất khỏi tu viện những tu sỹ vắng mặt một năm bất hợp pháp

 

 

Đức Thánh Cha Phanxiô với Tự sắc mới này quy định một động lực nữa để trục xuất một người ngay lập tức khỏi tu viện.

 

Với “Communis Vita” (Tông huấn dưới dạng tự sắc), Đức Thánh Cha Phanxicô đã sửa đổi giáo luật 694 của Bộ Giáo luật. Điểm này ban đầu chứa hai động lực lý do một người nào đó ngay lập tức bị trục xuất khỏi tu viện: khét tiếng từ bỏ đức tin Công giáo và ký kết một cuộc hôn nhân, ngay cả khi theo cách dân sự.

 

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô hiện đã thêm một động lực thứ ba: sự vắng mặt bất hợp pháp xiên suốt 12 tháng không có mặt ở nhà dòng. Điều này còn là để nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống cộng đồng.

 

Hơn nữa, nó mang lại sự rõ ràng hơn về mặt pháp lý cho một tu hội. Ví dụ, khi không có gì được nghe từ người vắng mặt hoặc, sau khi nghỉ việc, không bao giờ trở lại hội đoàn. Theo cách này, một tu viện còn có thể tránh được những bất ngờ khó chịu, chẳng hạn như khi một thành viên cư xử theo cách trái ngược với cách một sỹ nên cư xử; hoặc các vấn đề xuất phát từ ý nghĩa kinh tế có thể gây hại cho hội dòng.

 

Nhìn chung, điều khoản mới này quy định rõ ràng cho cả thành viên vẫn ở bên ngoài hội đoànchức và cho chính những dòng tu.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

520    29-03-2019