Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô: Chúng ta phải tìm kiếm các biện pháp cụ thể không chỉ đơn giản lên án hành vi lạm dụng

ĐGH Phanxicô: Chúng ta phải tìm kiếm các biện pháp cụ thể không chỉ đơn giản lên án hành vi lạm dụng

Hội nghị Thượng đỉnh của Vatican chống lại lạm dụng bắt đầu bằng lời nguyện cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ trong việc tìm kiếm giải pháp.

Sau đó, bề trên của một hội dòng đọc lời cầu nguyện cầu xin hỗ trợ thêm.

“Nhiều người đã im lặng và không thể yêu cầu giúp đỡ. Ngoài ra, những người khác đã nói lên, nhưng không ai tin họ; hoặc họ đã được coi là kẻ nói dối và rồi câm lặng”

“Chúng ta phải nhận ra vết thương của những người này và hành động để sự thật không bị đàn áp và công lý được tìm kiếm cho những người bị tổn thương.”

Sau đó, Thánh Cha Phanxicô bắt đầu cuộc họp bằng một bài phát biểu ngắn gọn nhưng mãnh liệt.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Những người thiêng liêng của Thiên Chúa nhìn vào chúng ta và mong đợi từ chúng ta không chỉ là những lời lên án đơn giản và coi nhẹ mà phải là những biện pháp cụ thể và hiệu quả. Chúng ta phải cụ thể.”

Không có ai khác ngoài 190 người tham gia, hầu hết trong số họ là chủ tịch của các hội đồng giám mục, đã xem các lời chứng bằng video từ năm nạn nhân.

Trong phiên họp hôm thứ Thurday, cuộc họp này sẽ được dành riêng để phản ảnh về trách nhiệm của các giám mục trong những tình huống lạm dụng này. Nguyễn Minh Sơn

337    22-02-2019