Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô: cuộc tấn công Pittsburghlà một hành động “vô nhân đạo”

ĐGH Phanxicô: cuộc tấn công Pittsburghlà một hành động “vô nhân đạo”

Khoảng 25.000 người đã đến Công trường Thánh Phêrô để nguyện kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha Phanxicô. Từ cửa sổ căn phòng của Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng hội nghị thanh thiếu niên đã kết thúc. Ngài lưu ý những thành quả đầu tiên của hội nghị thanh niên là phương pháp mà họ đã cố gắng theo dõi trong thời gian hội nghị.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hơn cả tài liệu; tuy nhiên, điều quan trọng là phải truyền bá một cách sống động và cùng nhau làm việc. Cả những người trẻ tuổi và người cao niên, trong việc lắng nghe và nhận thức, để đi đến những lựa chọn mục vụ đáp ứng với thực tế.”

 Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công giáo đường Do Thái Pittsburgh ở Hoa Kỳ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Cầu xin Đấng Tối Cao đón nhận người đã qua đời trong an bình, an ủi gia đình họ và phù trợ những người bị thương. Trong thực tế, tất cả chúng ta đều bị thương bởi hành động bạo lực vô nhân đạo này.”

 Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho “những ổ hận thù” được khắc phục và tôn trọng sự sống được tăng cường trên toàn thế giới. Nguyễn Minh Sơn

 

352    30-10-2018