Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

ĐGH Phanxicô đề xuất xem xét lại các quy luật thị trường hướng dẫn xã hội

ĐGH Phanxicô đề xuất xem xét lại các quy luật thị trường hướng dẫn xã hội

 Các thành viên của Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội đã viếng thăm Đức Thánh Cha Phanxicô để đánh dấu cuộc hội thảo của họ về “Thay đổi Quan hệ trong Thị trường, Nhà nước và Xã hội Dân sự” ở Vatican.

 Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đã lên án một số nguyên nhân của việc loại trừ xã ​​hội và những ngoại vi tồn tại.

 Thứ nhất là sự gia tăng bất bình đẳng và sự khai thác của hành tinh; trong khi khác nữa là điều kiện làm việc không được tôn trọng. Đối với Đức Thánh Cha, cả hai đều có thể giải quyết được vì “chúng không chỉ phụ thuộc vào những hình thức cá nhân khác nhau, mà còn là những quy tắc kinh tế mà một xã hội quyết định để thông qua.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta có thể nghĩ đến việc sản xuất năng lượng, thị trường lao động, hệ thống ngân hàng, phúc lợi, hệ thống thuế, và hệ thống trường học ... Theo những ngành này được hoạch định như thế nào, để có những hậu quả khác nhau về cách mà thu nhập và sự giàu có được phân bố giữa những người đã tham gia trong việc sản xuất của họ.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng nếu mục đích chính là lợi ích kinh tế, dân chủ có thể trở thành một chế độ tài phiệt, ở đó những người sở hữu tài sản sẽ cai trị chính phủ.

 

 Đề nghị của ngài là chính trị phục vụ nhân dân, công ích và thiên nhiên; và rằng thị trường được đặt vào dịch vụ phát triển con người toàn vẹn. Nguyễn Minh Sơn

1254    21-10-2017