Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

ĐGH Phanxicô gặp gỡ 60.000 lễ sinh vào ngày 31 tháng Bảy

ĐGH Phanxicô gặp gỡ 60.000 lễ sinh vào ngày 31 tháng Bảy

 Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chỉ có một buổi triều yết chung vào tháng Bảy. Buổi triều yết sẽ diễn ra ngày 31, thứ Ba, lúc 6 giờ chiều. giờ địa phương.

 Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ hơn 60.000 lễ sinh từ 18 quốc gia, hầu hết là từ Đức. Họ đến Roma để tham gia một chuyến hành hương do Hiệp hội Phục vụ Bàn thờ Quốc tế tổ chức, “Coetus Internationalis Ministratium.”

 Cuộc gặp gỡ này không phải là mới. Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp họ trong quá khứ. Ngài kêu gọi họ tận dụng lợi thế của sự gần gũi của mình với Chúa Giêsu trong những nghi thức phụng vụ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 4 tháng Tám năm 2015:

“Biết Người trong Thánh Thể, sự phục vụ của các con tại bàn thờ, cho phép các con mở ra chính mình cho người khác, cùng nhau hành trình, để đặt những mục tiêu yêu cầu và tìm ra sức mạnh để đạt được chúng.”

 Sau buổi triều yết này, Đức Thánh Cha sẽ tiếp tục lịch trình thông thường của ngài tại Tòa Thánh Thánh Phêrô. Bắt đầu từ tháng Tám, ngài sẽ chủ sự những buổi triều yết chung thứ Tư hàng tuần, trong đó hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Nguyễn Minh Sơn

256    01-08-2018