Sidebar

Thứ Hai
24.06.2024

ĐGH Phanxicô gặp gỡ các nhà Lập pháp Kitô giáo Quốc tế

ĐGH Phanxicô gặp gỡ các nhà Lập pháp Kitô giáo Quốc tế

 Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ với các thành viên của Mạng lưới Lập pháp Công giáo Quốc tế, những người đang ở Roma tham dự hội nghị thường niên của họ.

 Mạng lưới Lập pháp Công giáo Quốc tế gồm các quan chức được bầu trong chính phủ quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới. Do đó, Đức Thánh Cha cảnh báo về hai diễn biến xảy ra ở nhiều quốc gia của họ và thúc giục họ thận trọng chống lại chúng.

 Đức Thánh cha Phanxciô:

“Thuyết tương đối và thuyết cấp tiến tôn giáo thế tục… trong thực tế, thuyết cấp tiến tôn giáo giả tạo. Về vấn đề này, tôi chỉ muốn các bạn chú ý đến mối nguy hiểm thực sự của việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và không dung thứ với chủ nghĩa cực đoan này và không dung thứ bằng cả hành động lẫn lời nói của các bạn.”

 Chủ tịch Mạng lưới Lập pháp Công giáo Quốc tế trình bày hình ảnh Thánh Gia thất mà các thành viên sẽ đặt trong những nghị trường của họ để truyền cảm hứng cho các cuộc tranh luận và pháp luật.

 Mạng lưới Cơ quan Lập pháp Công giáo Quốc tế là một sáng kiến độc lập được thành lập vào năm 2010 nhằm thắt chặt những Kitô hữu trong chức vụ được bầu để hình thành đức tin và sự giao hảo của các thành viên. Nguyễn Minh Sơn

 

311    24-08-2018