Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô: Giáo Hội phát triển nhờ lời chứng chứ không phải lời nói

 

 

ĐGH Phanxicô: Giáo Hội phát triển nhờ lời chứng chứ không phải lời nói

 

  Trong bài giảng của minh tại Nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các Kitô hữu bắt chước Chúa Giêsu với những hành động, ngay cả khi luận lý của Tin Mừng trái ngược với luận lý của thế giới.

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

 

“Phô bày lời chứng là phá vỡ một thói quen, một cách sáng tạo. Bức phá làm cho nó tốt hơn, thay đổi nó. Vì lý do này, Giáo Hội tiến triển qua lời chứng. Điều hấp dẫn đối với con người là lời chứng. Không phải bằng lời nói, đúng vậy; mà lời chứng là điều hấp dẫn, và điều mà làm cho Giáo Hội phát triển.”

 

 Bằng những nhận xét cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo nguy cơ rơi vào một thái độ phản đối việc phô bày lời chứng đến với Đức Kitô. Nói cách khác, thái độ phê phán và than phiền.

 

 Nguyễn Minh Sơn

 

3114    10-11-2018