Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô gửi thông điệp cho Hội đồng Giám mục Âu châu

ĐGH Phanxicô gửi thông điệp cho Hội đồng Giám mục Âu châu

 Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Năm đã gửi một thông điệp tới những người tham dự Đại hội toàn thể Hội đồng Giám mục Âu châu (CCEE), khuyến khích họ tiếp tục quảng bá những sáng kiến ​​về tình liên đới và tình huynh đệ.

 Thông điệp này do Đức Hồng y Pietro Parolin ký, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Giáo hội Âu châu truyền bá “động lực can đảm cho sứ mệnh của Giáo hội ở Âu châu, đặc biệt là nhân danh giới trẻ.”

 Cuộc họp toàn thể Hội đồng Giám mục Âu châu tuần này sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Minsk, thủ đô của Bielorussia. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội đã thảo luận về việc chăm sóc mục vụ cho những người trẻ tuổi, trước Hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về đức tin và sự phân biệt nghề nghiệp của giới trẻ.

 

 NMS

2119    29-09-2017