Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐGH Phanxicô hội kiến với người dân bản địa tại Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc

ĐGH Phanxicô hội kiến với người dân bản địa tại Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc

 Sau khi phát biểu trước Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người bản địa này.

 Họ đã trao tặng ngài nhiều món quà.

 Họ đến từ Ba Tây, từ Amazon.

 Ngài đã lắng nghe một trong những thành viên của đoàn đại biểu phát biểu trước khi trình bày bài phát biểu của mình.

 “Chúng tôi đánh giá rất cao những thông điệp ngài đã giới thiệu đến thế giới về chúng tôi.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Sự hiện diện của tất cả các bạn ở đây cho thấy các vấn đề môi trường là vô cùng quan trọng. Nó mời chúng ta một lần nữa kiểm tra lại hành tinh của chúng ta, nhiều khu vực bị thương tích bởi lòng tham của con người và xung đột vũ trang tạo ra nhiều bệnh tật và bất hạnh. Nó cũng được gây ra bởi những thảm họa tự nhiên để lại sự thử thách gay go và tàn phá. Chúng ta không thể được bỏ qua những tai họa này.”

 Liên hiệp quốc đã ước tính rằng người bản địa chiếm 15% số người nghèo trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 370 triệu người bản địa trên toàn cầu.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

360    16-02-2019