Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

ĐGH Phanxicô kêu gọi chúng ta ngay từ bây giờ hãy học để làm gì trên thiên đàng: Thờ Lạy!

Trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta, ĐGH đã giảng về cách thức mà dân Do Thái tiến lên Đền Thờ với Hòm Bia Giao Ước và thờ lạy Thiên Chúa trong thinh lặng.

Trong bài giảng hằng ngày của ngài tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ĐGH đã chia sẻ về bài đọc thứ nhất trong ngày, trích từ sách các Vua quyển thứ Nhất. Bản văn kể lại việc các chi tộc Do Thái đến với Vua Solomon tại Giê-ru-sa-lem, và mang Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa tới đền thờ. ĐGH nhấn mạnh đến việc họ đã cố gắng thế nào trong một hành trình khó khăn, mang theo hai bia đá mà Thiên Chúa đã giao cho ông Mô-se trên núi Khô-rếp .

Rồi ĐGH đề cập đến hành trình của người tín hữu chúng ta là một cuộc trèo lên cao, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dân Do Thái, đã thực hiện hành trình gian khó này, mang theo Hòm Bia Giao Ước tới nơi cực thánh và họ mang một ký ức “ ký ức được tuyển chọn”. Thêm vào đó, Hòm Bia Giao Ước đã không có sự trang hoàng bên ngoài. Bị lột bỏ tất cả chỉ còn những bia đá ghi giới luật: “Trong Hòm Bia, thực ra không có gì ngoài hai tấm bia đá ấy.”

Dạy con người biết thờ lạy.

Ngay khi những tư tế ra khỏi cung thánh thì vinh quang Thiên Chúa đã tràn ngập đền thờ trong một đám mây. ĐGH nói rằng “Từ những hy sinh của họ trong cuộc hành trình khó khăn lên đền thờ dẫn tới sự thinh lặng, đến sự khiêm hạ và thờ lạy.” Ngài cũng kêu gọi các linh mục hãy giảng dạy việc cầu nguyện qua việc thờ lạy, mà điều này “rất nhiều lần” tôi nghĩ là chúng ta đã không dạy bảo người tín hữu của mình.”

“Chúng ta biết cách dạy họ cầu nguyện, ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa, nhưng không dạy họ thờ lạy?” ĐGH định nghĩa việc thờ lạy là lời cầu nguyện “làm chúng ta tan đi nhưng không hủy diệt chúng ta.” Nhân cơ hội này, ĐGH cũng kêu gọi các linh mục mới đang hiện diện trong nhà nguyện Casa Santa Marta “hãy dạy tín hữu thờ lạy trong thinh lặng “.

Lắng nghe và tha thứ

ĐGH đưa ra những yếu tố căn bản có thể dùng để dạy việc thờ lạy. “Đây là một cuộc hành trình gian nan với nhiều ký ức được tuyển chọn. Chúng ta chỉ có thể đạt tới đích với ký ức là mình đã được tuyển chọn, mang trong tim lời hứa để thúc đẩy chúng ta trung thành với giao ước bằng việc làm và bằng con tim của chúng ta. “Trong sự hiện diện vinh quang của Thiên Chúa, thì những lời nói không là gì nữa vì chúng ta không biết phải nói gì. Đề cập đến bài đọc trong thánh lễ ngày mai, ĐGH khuyên chúng ta cũng sẽ chỉ dùng hai từ mà vua Solomon có thể thốt ra “xin lắng nghe và tha thứ”

Chớ gì mỗi người chúng ta trong ngày hôm nay hãy nhớ đến cuộc hành trình của mình “Nhớ lại những ân sủng đã nhận được, nhớ lại việc tuyển chọn, những lời hứa, nhưng giao ước. “và để hướng tới sự thờ lạy.

Giuse Thẩm Nguyễn

646    07-02-2018