Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô kêu gọi Giáo hội hình thành sự nhận thức thiêng liêng nhiều hơn nữa

Đức Thánh Cha giải thích trong những ý cầu nguyện cho video tháng Ba rằng “thời gian mà chúng ta sống gọi mời chúng ta để phát triển khả năng nhận thức sâu sắc.”

Một phụ nữ xuất hiện trong video đi qua một công viên với một bản đồ trong tay trong khi tìm cách đi đúng đường. Cô quyết định yêu cầu mọi người hướng dẫn. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đưa ra sự chỉ dẫn khác nhau.

Tuyệt vọng vì cô không thể tìm ra câu trả lời, người phụ nữ quyết định ngồi xuống băng ghế. Cô ấy đặt bản đồ xuống và xin Thiên Chúa giúp đỡ. Qua suy gẫm nội tâm của mình, cô tìm ra ra câu trả lời mà cô đang tìm kiếm.

Đức Thánh Cha yêu cầu người Công giáo “phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa trong tất cả các tiếng nói; tiếng nói của Ngài, dẫn dắt chúng ta đến sự phục sinh, tiếng nói giải phóng chúng ta khỏi rơi vào trong nền văn hoá của sự chết.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng tất cả mọi người cần giải mã nội tâm những gì Chúa đòi hỏi người đó phải sống với tình yêu và tiếp tục sứ mệnh yêu thương của mình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi Giáo hội công nhận nhu cầu cấp bách về sự hình thành sự nhận thức thiêng liêng, ở mức độ cá nhân cũng như trong cộng đồng.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=A3LM7nkpVTc. Nguyễn Minh Sơn

552    03-03-2018