Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô khẳng định “không khoan dung” cho hành động lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo Hội

ĐGH Phanxicô khẳng định “không khoan dung” cho hành động lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo Hội

 Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa nhắc lại quan điểm của ngài về tu sỹ và linh mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục.

 Ngài đã gặp các thành viên của ủy ban mà ngài đã thành lập cách đây hơn ba năm để nâng cao nhận thức về mức độ của tình hình và giúp ngăn ngừa và đối phó với các trường hợp hiện nay.

 Đức Hồng y Sean O'Malley chịu trách nhiệm “phá bang” và đầu tiên nói với Đức Thánh Cha.

 Đức Hồng y Sean O'malley, Hội đồng Giáo hoàng về Bảo vệ vị thành niên:

“Tình yêu của ngài dành cho Người Mục tử nhân hiền đã tạo trong trái tim ngài mong muốn thành lập ủy ban này để giúp ngài trong công việc tuyệt vời của ngài để bảo vệ trẻ vị thành niên trong số những ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội chúng ta.”

 Đức Thánh Cha Francis đã nói một cách nghiêm túc, rõ ràng và tự phê bình:

 Ngài thừa nhận rằng Giáo hội thường nhận thức được những vấn đề sau thực tế. Ngài nói “khi ý thức bị trì hoãn, phương tiện giải quyết vấn đề cũng bị trì hoãn.”

 Ngài đề cập đến khả năng tha thứ các linh mục bị kết án ngược đãi trẻ vị thành niên, nhưng được biết ngài chưa bao giờ làm như vậy và cũng không có ý định làm như vậy trong tương lai. Người đã phạm tội lạm dụng, ngài nói, là người “bệnh tật.” Mặc dù người ấy có thể ăn năn và sửa chữa, nhưng có cơ hội lại đâu hoàn đấy. Vì vậy, ngài nói “lạm dụng trẻ vị thành niên được chứng minh đầy đủ thì không chấp nhận kháng cáo.”

 

 Ngài cũng cho biết, trong thời gian này, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm xử lý các cáo buộc liên quan đến những cáo trạng gửi đến và nhân viên sẽ được tuyển dụng nhiều hơn để tiến hành tố tụng. NMS

2508    23-09-2017