Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐGH Phanxicô khẳng định sự phản đối của Toà Thánh đối với quyền tự quyết ở Catalonia

ĐGH Phanxicô khẳng định sự phản đối của Toà Thánh đối với quyền tự quyết ở Catalonia

 Theo tạp chí Vida Nueva, Đức Thánh Cha Phanxicô có thể đã đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý của Catalonia, nhưng nó đã được bàn riêng với tân đại sứ của Tây Ban Nha tại Tòa Thánh, ông Gerardo Bugallo.

 Tạp chí này khẳng định rằng Đức Thánh Cha Phanxicô có lẽ đã nói về vị trí của Tòa Thánh đối với bất kỳ sự tự quyết định nào không được biện minh bởi quá trình chiếm làm thuộc địa.

 Bài đăng cho biết những suy nghĩ này được trình bày trong cuộc họp hôm thứ Hai, khi mà nhà ngoại giao Tây Ban Nha trình ủy nhiệm thư của mình lên Đức Thánh Cha.

 Trong cuộc đối thoại riêng, Đức Thánh Cha Phanxicô về mặt lý thuyết cũng đã bày tỏ với ông đại sứ rằng sự từ chối của Giáo hội đối với bất kỳ thái độ nào không dựa trên sự tôn trọng đối với luật pháp cấu thành.

 

NMS

627    07-10-2017