Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

ĐGH Phanxicô: không cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới là một lỗi lầm

ĐGH Phanxicô: không cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo thế giới là một lỗi lầm

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với cả những nhà lãnh đạo lẫn không lãnh đạo. Ngài đề cập đến tầm quan trọng về nhận thức rằng mỗi người phụ thuộc một người quyền lực hơn. Ngài nói rằng Kitô hữu phải cầu nguyện cho lãnh đạo của mình, ngay cả khi họ không đồng ý.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tôi yêu cầu các bạn ủng hộ điều này: mỗi người trong số bạn mất năm phút, không nhiều. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, hãy tự vấn: ‘Tôi có cầu nguyện với Đấng mà đã ban cho tôi quyền lực trong người dân không?’ Nếu bạn không phải là người lãnh đạo, ‘Tôi có cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của tôi không?’ Nếu bạn thấy trong việc kiểm tra lương tâm trước khi thú nhận rằng bạn đã không cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của bạn, hãy đi xưng tội. Bởi vì không cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo là một lỗi lầm.”

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mỗi người hãy cầu nguyện để tham gia xin tha tội thay cho tất cả các vị vua và các nhà lãnh đạo. Ngài nói rằng thông qua những lời cầu nguyện để thế giới sẽ vãn hồi một lối sống êm đềm và an lạc. NMS

701    19-09-2017