Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu ở Trung Đông được công nhận là công dân đầy đủ

 

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu ở Trung Đông được công nhận là công dân đầy đủ

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã một lần nữa kêu gọi hòa bình ở Trung Đông, lần này trước các thành viên của ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống Đông phương.

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

 

“Trung Đông phải trở thành một vùng đất hòa bình. Nó không thể tiếp tục là một vùng đất đối đầu. Cầu mong chiến tranh, con gái của quyền lực và đau khổ, nhường lại cho hòa bình, con gái của pháp luật và công lý. Cầu mong anh em Kitô giáo được công nhận với tư cách là công dân, với đầy đủ quyền lợi và quyền bình đẳng.”

 

 Ủy ban quốc tế này nghiên cứu những vấn đề khó khăn tách biệt Giáo hội Công giáo khỏi các Giáo hội Chính thống. Ví dụ, làm thế nào để tính ưu việt của giáo hoàng đối với các giám mục khác. Mục tiêu cuối cùng là cùng nhau thực hiện các bước trong diện mạo của sự hiệp nhất.  Nguyễn Minh Sơn

 

536    03-02-2019