Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu ở Trung Đông “là những Kitô hữu đích thực”

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu ở Trung Đông “là những Kitô hữu đích thực”

 Sự bất công không có lời cuối, bởi lẽ người Ki tô giáo hy vọng vào Đấng Kitô, Đấng đã vượt qua mọi bất công và ngay cả cái chết.

 Đây là sứ điệp hy vọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô giảng trong bài giáo lý hàng tuần của ngài. Một Kitô hữu, ngài nói, nhìn thế giới nhiều hơn không chỉ là sự lạc quan.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là sự lạc quan mà còn là cái gì đó khác nữa, nó giống như những người tin tưởng với “một khoảng thiên đường” trên đầu họ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt đề cập đến những người chịu đựng bất công và khủng bố vì đức tin của mình tại những vùng như Trung Đông. Ngài đã dành những lời an ủi này cho họ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chúng ta hãy nghĩ đến anh chị em của chúng ta từ Trung Đông, những người làm chứng cho hy vọng và cũng là những Kitô hữu chân chính, họ ấp ủ Thiên Đàng trong lòng họ, nhìn xa hơn, luôn luôn vượt ra ngoài.”

 

 Vào cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng vào tháng Ba, những người trẻ sẽ tập trung tại Vatican. Họ sẽ là những tín hữu và không phải tín hữu từ khắp nơi trên thế giới và họ sẽ tham dự một cuộc họp chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới. Chủ đề của Thượng Hội Đồng là “Giới trẻ, Đức tin và Nhận thức nghề nghiệp,” sẽ được tổ chức vào tháng Mười năm 2018. NMS

649    05-10-2017