Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu Trung Đông là chứng ngôn rằng sống xứng đáng sống và đau khổ cho Tin Mừng.

ĐGH Phanxicô: Kitô hữu Trung Đông là chứng ngôn rằng sống xứng đáng sống và đau khổ cho Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên từ Hội đồng Toàn miền ROACO, Hợp nhất những Cơ quan Cứu trợ cho các Giáo hội Đông phương.

Trong 50 năm, tổ chức này tập trung nỗ lực của những tổ chức khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, những người trợ giúp cho các Kitô hữu Trung Đông. Họ làm như vậy bằng cách xây dựng nhà cửa, giáo xứ, trung tâm y tế hoặc trao học bổng cho việc học tập. Tất cả đều được thực hiện với hy vọng rằng những Kitô hữu này không cảm thấy họ không bị buộc phải rời bỏ quê hương.

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của họ và kêu gọi họ tiếp tục giúp đỡ các Giáo hội Trung Đông, những thành viên của họ đưa ra chứng ngôn rằng đáng sống và đau khổ cho Tin Mừng, ngay cả khi họ là thành phần thiểu số hoặc bị bách hại.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn của mình cho những người phải di cư được đón nhận bởi các quốc gia nơi họ cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Nguyễn Minh Sơn

303    25-06-2018