Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

ĐGH Phanxicô: nghĩ về lúc kết thúc cuộc đời của chúng ta quả là điều tốt

ĐGH Phanxicô: nghĩ về lúc kết thúc cuộc đời của chúng ta quả là điều tốt

 Trong bài giảng của mình tại Nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi người suy ngẫm về sự kết liễu cuộc đời mình, đó sẽ là tận cùng nhưng cũng là khởi điểm.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Điều tốt lành chúng ta thực hiện trong tuần này là nghĩ về lúc kết thúc. Nếu hôm nay tôi được Chúa gọi, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ nói gì với Người, tôi sẽ bày tỏ với Người thành quả trong đời tôi là gì? Suy tư về lúc cuối cùng giúp chúng ta tiến lên phía trước; nó không phải là suy tư tĩnh tại. Đó là một suy tư thúc đẩy chúng ta bởi vì đức hạnh và hy vọng đưa nó về phía trước. Vâng, sẽ có lúc kết thúc, nhưng sự kết thúc đó sẽ là một cuộc gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ với Chúa.”

 Cuối cùng, Đức Thánh Cha giải thích rằng nghĩ về sự kết thúc của cuộc đời mình qủa là điều tốt. Ngài nhắc lại rằng sự kết thúc sẽ là, trong thực tế, một cuộc gặp gỡ của lòng thương xót, niềm vui và hạnh phúc.

 Trích bài giảng của Đức Thánh Cha

(Nguồn: Vatican News)

 “Vào mùa thu hoạch, mỗi người chúng ta sẽ gặp Chúa… mỗi người sẽ nói với Chúa:“ Đây là cuộc đời của con…. Đây là phẩm chất cuộc sống của con.”

 “Suy nghĩ về lúc kết thúc, về sự kết thúc của thế giới, về sự kết thúc của cuộc đời riêng của mỗi người, là khôn ngoan. Những người khôn ngoan làm điều này.”

 “Điều tốt lành chúng ta thực hiện trong tuần này là nghĩ về lúc kết thúc. Nếu hôm nay tôi được Chúa gọi, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ nói gì với Người, tôi sẽ bày tỏ với Người thành quả trong đời tôi là gì? Suy tư về lúc cuối cùng giúp chúng ta tiến lên phía trước; nó không phải là suy tư tĩnh tại. Đó là một suy tư thúc đẩy chúng ta bởi vì đức hạnh và hy vọng đưa nó về phía trước. Vâng, sẽ có lúc kết thúc, nhưng sự kết thúc đó sẽ là một cuộc gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ với Chúa.”

 “Tôi muốn khắc phục điều gì mà nó chưa hoạt động? Tôi muốn duy trì hoặc phát triển điều gì vì nó tốt lành.”

 “Tuần này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban sự khôn ngoan vào lúc, sự khôn ngoan vào lúc kết thúc, sự khôn ngoan về sự sống lại, sự khôn ngoan của cuộc gặp gỡ đời đời với Chúa Giêsu… Đó sẽ là một ngày hân hoan, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa có thể chuẩn bị cho chúng ta.”

 Nguyễn Minh Sơn

 

 

404    29-11-2018