Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô nhắc nhở nhân viên bảo trì Vatican: “Tất cả chúng ta đều là tội nhân”

 

  

Cử hành thánh lễ ngày 7 tháng Bảy cho các nhân viên bảo trì tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong bài giảng của mình rằng “tất cả chúng ta đều có bằng đại học tội lỗi.”

 

Trong một bài suy ngẫm về lời mời gọi của Chúa đến Thánh Matthew, Đức Thánh Cha nói rằng những người Pharixi đã nhanh chóng nhìn thấy người khác đầy tội lỗi, nhưng chậm nhận ra những lỗi lầm của mình. Ngài nói rằng ông bị xúc động bởi những lời của Chúa Giêsu- “Ta đến không phải để mời gọi người công chính, mà là mời gọi những tội nhân” - vì họ muốn nói rằng Đức Kitô đã đến vì ông. Ông khuyến khích cộng đồng của mình tin cậy vào Đức Kitô, nói rằng: “Khi bạn sợ yếu đuối và sa ngã, Chúa Giêsu sẽ giúp bạn đứng vững bằng đôi chân; Người sẽ chữa lành cho bạn.”

 Đức Thánh Cha nhớ lại câu chuyện của Thánh Jerome, người mà đã nói với Chúa Giêsu rằng ông đã dâng cho Người tất cả công việc của ông về Kinh Thánh. Chúa Jêsus đáp rằng Người muốn điều gì đó nhiều hơn ở Jerome: “Hãy dâng cho ta tôi tội lỗi của con.”

 

NMS

1038    08-07-2017