Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô nhắc nhở rằng di cư không phải là vấn đề về con số, mà là về con người

ĐGH Phanxicô nhắc nhở rằng di cư không phải là vấn đề về con số, mà là về con người

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đi một thông điệp cho cuộc gặp gỡ Di cư Quốc tế, trong đó ngài nhấn mạnh rằng mọi người phải được bảo vệ, bất kể tình trạng di cư của họ.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi quản lý cuộc khủng hoảng di cư, ưu tiên các giá trị như công lý, đoàn kết và lòng thương xót.

Đức Thánh Cha viết, “Điều này đòi hỏi một sự thay đổi tu duy: chúng ta phải chuyển từ xem những người khác như là mối đe dọa bằng sự an ủi của chúng ta nhằm định giá họ như những người có kinh nghiệm và giá trị cuộc sống có thể đóng góp rất nhiều cho sự phong phú của xã hội chúng ta.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng một giải pháp đòi hỏi sự hỗ trợ của toàn bộ cộng đồng quốc tế, vì nó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia mà không có đủ nguồn lực để giải quyết khủng hoảng này. Nguyễn Minh Sơn

339    15-06-2018