Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH Phanxicô nhắn nhủ các tân linh mục: Hãy thương xót

ĐGH Phanxicô nhắn nhủ các tân linh mục: Hãy thương xót

Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong 16 tân linh mục trong Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Vào Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phong chức mười sáu phó tế lên hàng tư tế. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha kêu gọi các tân linh mục mới đừng “mệt mỏi vì lòng thương xót.” “Hãy suy nghĩ về tội lỗi của chính mình,” ngài nói, “những nỗi đau khổ của chính các bạn, những đau khổ mà Chúa Giêsu đã tha thứ. Hãy thương xót!”

Ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi được cử hành vào Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh hàng năm, còn được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên lành.

Mười sáu vị được phong chức vào Chúa Nhật đến từ khắp nơi trên thế giới: ngoài năm người Roma và ba người Ấn Độ, các tấn linh mục đến từ Croatia, Việt Nam, Miến Điện, Colombia, El Salvador, Madagascar, Romania và Peru.

“Cầu xin lời giáo huấn của các bạn là của ăn cho Dân Chúa,” Đức Thánh Cha nói, “và nước hoa của cuộc đời các bạn là niềm vui và sự hỗ trợ cho các tín hữu của Đức Kitô.” Và ngài nói thêm, “cầu xin lời nói và gương đức của bạn có thể soi sáng Nhà Chúa là Giáo Hội.”

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tân linh mục hãy khao khát làm hài lòng chỉ riêng Thiên Chúa, chỉ riêng Thiên Chúa, hơn là chính họ hoặc những người khác, hoặc tìm kiếm quyền lợi ích kỷ khác. Họ nên được quan tâm, ngài nói, duy nhất với “phục vụ cho Thiên Chúa, vì lợi ích của những người trung thành thánh thiện của Thiên Chúa.” Nguyễn Minh Sơn

387    23-04-2018