Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

ĐGH Phanxicô: Niềm tin vào Đức Kitô không thể bị giản lược thành một công thức

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, ĐGH Phanxicô đã nói rằng khả năng để biết và có một quan hệ với Đức Kitô hằng sống vừa là một mầu nhiệm và vừa là một ân sủng, một điều gì đó mà người Kitô hữu hiểu được nơi nội tâm chứ không phải qua những bằng chứng toán học.

“Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa: vì thế, Ngài sống vĩnh cửu như Thiên Chúa Cha là Đấng hằng có đời đời.”

“Đây là ân sủng kỳ diệu đốt cháy lên trong tâm hồn những người biết mở lòng đón nhận mầu nhiệm nơi Chúa Giê-su: một sự chắc chắn không dựa trên toán học, nhưng còn mạnh mẽ hơn, nội tâm hơn vì đã gặp được Nguồn Mạch ban Sự Sống, một sự sống bởi xác phàm, nhìn thấy và hữu hình ở giữa chúng ta.”

ĐGH Phanxicô đã nói đến những trải nghiệm của một người Công Giáo về sự mầu nhiệm nơi Chúa Giê-su trước khi ngài hướng dẫn buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quảng Trường Thánh Phê-rô nhân ngày lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô, quan thày của Roma.

Ngài giải thích rằng sự nhận thức về Đức Kitô là Đấng hằng có đời đời và ngay trong hiện tại, thì không phải là điều gì đó mà một người trải nghiệm về ơn được là Kitô hữu, nhưng là môt món quà ân sủng từ Thiên Chúa Ba Ngôi: “Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

ĐGH phản ánh bài Tin Mừng của Thánh Mátthêu, Khi Chúa Giê-su hỏi các môn đệ, “Các con bảo Thày là ai?, ngài giải thích rằng “ tất cả những điều bí nhiệm này đều được chứa đựng trong một hạt giống là câu trả lời của Thánh Phê-rô: “ Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống.”

Như trong Tin Mừng, khi các môn đệ kể với Chúa Giê-su về những cách khác nhau mà người ta nghĩ về Ngài vào thời đó “qua nhiều thế kỷ, thế gian đã hiểu Chúa Giê-su trong nhiều cách khác nhau.”

Người ta nói ngài là “vị tiên tri vĩ đại của công lý và tình yêu, bậc thày khôn ngoan của đời, một nhà cách mạng, một người mơ màng với những giấc mơ về Thiên chúa… và v.v…

Giữa những lẫn lộn này và những giả thuyết về con người thật của Chúa Giê-su, Lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô “khiêm nhường và tràn đầy lòng tin, đại diện ngay cả cho hôm nay, rất đơn giản và rõ ràng”, thánh nhân nói “ Thày là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng Sống.”

ĐGH giải thích rằng ngay sau câu trả lời của Thánh Phê-rô, Chúa Giê-su đã đặt ông làm đầu Hội Thánh của Ngài, công bố danh từ “ Hội Thánh” lần đầu tiên trong các sách Tin Mừng, “diễn tả tất cả yêu thương dành cho giáo hội, một “ Giáo Hội của Thày”. 

Chúa Giê-su lập ra cộng đồng Giao Ước Mới dựa trên niềm tin vào Ngài. “Một niềm tin mà Chân Phước Giáo Hoàng Phao-lô VI khi còn là Tổng Giám Mục của Milan đã diễn tả qua lời nguyện tuyệt vời sau đây”. ĐGH đã kết thúc bài chia sẻ với lời nguyện trích từ Thư Mục Vụ năm 1955 rằng: “Lạy Đức Kitô, là Đấng hòa giải duy nhất của chúng con. Chúa rất cần thiết cho chúng con: để sống kết hợp với Thiên Chúa Cha; để trở nên một với Chúa, là Con Một duy nhất và Thiên Chúa của chúng con, là những đứa con được thừa nhận của Chúa; để được tái sinh trong Chúa Thánh Thần.” T Nguyễn

318    05-07-2018