Sidebar

Thứ Năm
13.06.2024

ĐGH Phanxicô nói về án tử hình: nhân phẩm của sự sống không bị mất ngay cả sau những tội ác tồi tệ nhất

ĐGH Phanxicô nói về án tử hình: nhân phẩm của sự sống không bị mất ngay cả sau những tội ác tồi tệ nhất

  Án tử hình vẫn còn hợp pháp tại 55 quốc gia.

 Các tổ chức như cùng nhau làm việc chống lại Án Tử hầu thay đổi suy nghĩ của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đang thúc đẩy việc bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. Ngài nói rằng đó là sự vi phạm nghiêm trọng quyền sống của mỗi người.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Các nhân phẩm không bị mất thậm chí khi họ đã phạm phải tội ác tồi tệ nhất. Không ai có thể bị giết và tước đi cơ hội nắm lấy cộng đồng mà họ đã làm tổn thương và phải chịu đau khổ.”

 Đó là một phần của thông điệp mà Đức Thánh Cha đã gửi cho Đại hội Thế giới Chống Án tử hình. Đức Thánh Cha nói rằng nỗ lực trên toàn thế giới để xóa bỏ án tử hình nhấn mạnh khả năng thực thi công lý theo những cách khác nhân đạo hơn.

 Đại hội này được tổ chức bởi nhóm Cùng nhau chống lại Án Tử (ECPM) và đang diễn ra tại Brussels, Bỉ từ ngày 26 tháng 2 đến 1 tháng 3.

 Nguyễn Minh Sơn

469    28-02-2019