Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH Phanxicô nói về nạn buôn người: Bạn trở thành động vật

ĐGH Phanxicô nói về nạn buôn người: Bạn trở thành động vật

 

Đức Thánh cha Phanxicô đã có bài phát biểu ngắn gọn nhưng mạnh mẽ để kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày về nạn buôn người và nô lệ hiện đại tại Vatican.

 

Đức Thánh cha Phanxicô than phiền rằng căn nguyên của tội ác này là tính chất trạng thái tâm lý cá nhân và tự coi mình là trung tâm và coi người khác như những thứ hàng tiêu dùng.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nói tóm lại, buôn bán người gây hại nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại. Gia đình nhân loại và thân thể của Đức Kitô bị xé ra từng mảnh. Buôn bán cấu thành một sự vi phạm vô lý đối với tự do và phẩm giá của nạn nhân, chiều kích cấu thành của con người do Thiên Chúa muốn và tạo ra. Do đó, nó phải được coi là một tội ác chống lại loài người. Không nghi ngờ gì, không còn nghi ngờ gì nữa.”

 

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo những người có bàn tay bị vấy bẩn với tội buôn người này.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Vì vậy, mọi lựa chọn trái với việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trong chúng ta là sự phản bội nhân loại và từ bỏ ‘đời sống phong phú.’ Đó là rơi xuống địa vị thấp nhất, xuống thấp nhất, trở thành động vật.”

 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn những người thậm chí mạo hiểm mạng sống của họ để giúp đỡ những người rơi vào mạng lưới của các tổ chức tội phạm này. Nguyễn Minh Sơn

512    13-04-2019