Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô nói với các tân đại sứ: Đối thoại là phương thức hiệu quả nhất để đối mặt với những dị biệt biệt

ĐGH Phanxicô nói với các tân đại sứ: Đối thoại là phương thức hiệu quả nhất để đối mặt với những dị biệt biệt

Sáng 14 tháng Mười Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận ủy nhiệm thư từ bảy tân đại sứ. Họ đến từ Yemen, New Zealand, Swaziland, Azerbaijan, Chad, Lichtenstein và Ấn Độ.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia, những khác biệt này giữa các quốc gia không bao giờ là vấn đề.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Những lực ly tâm có thể sẽ đẩy con người rời xa để không tìm thấy được trong sự khác biệt của họ mà trong tương lai có thể đề ra con đường đối thoại và hiểu biết như là phương tiện hiệu quả nhất để đối phó với những thách thức này.”

Đối với Đức Thánh Cha, những đại sứ đại diện của các quốc gia định hướng để hướng tới đối thoại, thúc đẩy hòa giải.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hợp tác không thể xem là một điều hiển nhiên dẫn đến. Nghệ thuật ngoại giao tinh tế, và nhu cầu xây dựng quốc gia tinh xảo miệt mài cần được học hỏi trở lại đối với mỗi thế hệ mới.”

Tính đến tháng Một năm 2017, Toà Thánh có quan hệ ngoại giao với 182 quốc gia, cộng với Liên minh châu Âu và Dòng Toàn quyền Malta.

 

Điều này tạo cho Tòa Thánh là nơi duy nhất để xây dựng những nhịp cầu và tăng cường quan hệ quốc tế. Nguyễn Minh Sơn

765    15-12-2017