Sidebar

Thứ Ba
16.04.2024

ĐGH Phanxicô nói với các tân giám mục: Không lạm dụng quyền lực, lương tâm - nói không với chủ thuyết giáo quyền

ĐGH Phanxicô nói với các tân giám mục: Không lạm dụng quyền lực, lương tâm - nói không với chủ thuyết giáo quyền

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ 74 tân giám mục được bổ nhiệm từ những vùng lãnh thổ truyền giáo của 34 quốc gia thuộc tất cả các lục địa.

 Họ đang tham gia một khóa học được tổ chức tại Vatican để tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm mới của mình.

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ về ba đặc điểm tiêu biểu quan trọng mà một giám mục cần phải có là: một người cầu nguyện, một người rao giảng và là một người hiệp thông.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đây là vị Mục Tử, người mà cầu nguyện! Một người có can đảm để bàn bạc với Thiên Chúa cho đàn chiên của mình. Hoạt động trong lời cầu nguyện, người ấy chia sẻ lòng thương xót và thập giá của Chúa.”

 Trong cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha cũng lên tiếng chống thuyết giáo quyền và chủ nghĩa lãnh đạo “nói không với lạm dụng - quyền lực, lương tâm, bất kỳ sự lạm dụng nào - có nghĩa là nói không với bất kỳ hình thức của chủ nghĩa giáo quyền nào.” Bằng cách này, ngài đã nói với họ rằng họ không phải là những chủ nhân trong giáo phận, mà phải là người phục vụ. Nguyễn Minh Sơn

237    12-09-2018