Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô nói với các tu sỹ: Có ba chữ “K” là cột trụ của đời sống thánh hiến

ĐGH Phanxicô nói với các tu sỹ: Có ba chữ “K” là cột trụ của đời sống thánh hiến

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với gần 700 tu sỹ, những người đã phản ảnh ở Rome về bản sắc và những thử thách của đời sống tu sỹ.

Đức Hông y Joao Braz De Aviz , Tổng trưởng Thánh bộ Đời sống Thánh hiến:

“Nhưng hôm nay chúng ta cũng nói về sự dâng hiến đối với những người lập gia đình, trong những hình thức giáo hội mới.”

Đức Thánh Cha đã trả lời ứng khẩu về những yếu tố cần luôn tập trung trong cuộc sống thánh hiến.

Đức Thánh Cha Phanxiô:

“Tôi đã nghĩ về những gì mà tôi đã nói trong chuyến đi đến Puglia: ba chữ ‘k’. Đó là những trụ cột trụ mãi mãi và sẽ tiếp tục tồn tại trong cuộc sống thánh hiến: khẩn nguyện, khó nghèo và kiên nhẫn.”

Theo Đức Thánh Cha, “khẩn nguyện” giúp họ trở về với Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi họ đến với cuộc sống đó. Nó còn nhắc nhở họ rằng họ làm việc cho Thiên Chúa và không vì lợi ích riêng tư của hoặc những tổ chức của mình.

“Khó nghèo” giống như một bức tường bảo vệ họ tránh tự cao tự đại và kiêu hãnh.

Và “kiên nhẫn” cốt ở chỗ đương đầu với những điều nhỏ nhặt trong đời sống cộng đồng, thậm chí sự hy sinh của chính mình và gánh vác trên vai những vấn nạn và đau khổ của thế giới.  Nguyễn Minh Sơn

771    07-05-2018