Sidebar

Thứ Sáu
19.04.2024

ĐGH Phanxicô nói với cho các công ty khai khoáng: nhân quyền không thể thương lượng mà phải được tôn trọng

ĐGH Phanxicô nói với cho các công ty khai khoáng: nhân quyền không thể thương lượng mà phải được tôn trọng

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp các đại diện khai thác mỏ tại Vatican. Họ đang tham dự cuộc họp ở đó để tham gia đối thoại về chủ đề “Khai thác mỏ vì công ích.”

 Hội nghị được tổ chức bởi Bộ Thăng tiến Phát triển Con người Toàn diện. Mục đích là để kiểm tra những phương thức tốt hơn nhằm chăm sóc môi trường và những người bị ảnh hưởng bởi khai thác.

 Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn của những người tham gia vào các hoạt động khai thác; và tôn trọng các quyền căn bản của con người trong các cộng đồng địa phương không thể thương lượng.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Trách nhiệm xã hội của công ty là chưa đủ. Chúng ta cần bảo đảm rằng các hoạt động khai thác dẫn đến sự phát triển toàn diện của con người, của mọi người và của toàn bộ cộng đồng.”

 Đức Thánh cha cũng kêu gọi tôn trọng người bản địa, những người thường sống trong các khu vực khai thác và cần phải tố cáo văn hóa loại trừ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích họ áp dụng một nền kinh tế tuần hoàn giúp đảm bảo tốt hơn việc bảo tồn tài nguyên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phương pháp ‘giảm bớt, tái sử dụng, tái chế’ cũng rất phù hợp với Mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững được thúc đẩy bởi Mục tiêu phát triển bền vững thứ 12 của Liên hiệp quốc.”

 Ngài bày tỏ hy vọng rằng những người tham gia sẽ tìm ra những phương cách thích hợp để khai thác những khu vực giúp đạt được lợi ích chung; và mang lại một sự phát triển con người chân chính, không thể thiếu và bền vững. Nguyễn Minh Sơn

307    06-05-2019