Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

ĐGH Phanxicô nói với Liên đoàn Thế giới Lutheran: Cầu nguyện giúp chúng ta từ bỏ những thành kiến cũ

ĐGH Phanxicô nói với Liên đoàn Thế giới Lutheran: Cầu nguyện giúp chúng ta từ bỏ những thành kiến cũ

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp phái đoàn của Liên đoàn Thế giới Lutheran, đại diện cho 72 triệu Kitô hữu.

Chủ tịch tổ chức này là Tổng giám mục Nigeria Musa Panti Filibus.

“Chúng ta biết ơn Thiên Chúa vì lời chứng của Giáo hội ở Nigeria, tiếp tục phát triển tâm linh và gìn giữ ánh sáng của Đức Kitô.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với họ cầu nguyện là nhiên liệu cần thiết để đạt tới sự hiệp nhất trong Giáo Hội vì nó giúp vượt qua được thành kiến của quá khứ.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Đây là điểm khởi đầu và khởi động lại. Điều đó đã cho phép chúng ta từ bỏ những định kiến cũ như những gì chống lại Martin Luther và tình hình của Giáo hội Công giáo vào thời gian đó.”

 

Đức Thánh Cha nói rằng con đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn bây giờ là phải vượt qua một cám dỗ nữa - đó là không ngừng tiến tới đối thoại. Ngài nói đứng tại chỗ vẫn là một từ đồng nghĩa cho xu hướng thoái lui. Nguyễn Minh Sơn

517    08-12-2017