Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH Phanxicô nói với nhóm bác sĩ Công Giáo: ‘Giáo hội vì sự sống’

ĐGH Phanxicô đã nói với nhóm bác sĩ Công Giáo vào hôm Thứ Hai ngày 28 tháng Năm tại hội trường giáo hoàng ở Vatican rằng phải chống lại những tư tưởng không thừa nhận và thăng tiến phẩm giá của đời sống con người và rằng giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo về sự sống đã được khẳng định. “Giáo hội vì sự sống và sự quan tâm của Giáo Hội là không để cho bất cứ lý do gì chống lại sự sống trong thực tế của một người đang sống, dù yếu đuối hay không tự vệ, ngay cả không phát triển hay không tiến bộ.”

Ngài ghi nhận “những thử thách và khó khăn”mà các bác sĩ có thể gặp phải khi họ tin vào giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo, nhất là khi họ thăng tiến và bảo vệ sự sống con người “từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên.”

ĐGH nói rằng các bác sĩ “được kêu gọi để xác định vị thế trung tâm của bệnh nhân là một con người với phẩm giá cùng các quyền không thể sang nhượng của họ, nhất là quyền sống.”

“Cần chống lại khuynh hướng hạ giá trị của người bệnh như là một cái máy để sửa chữa, mà không tôn trọng các nguyên tắc đạo đức, và khai thác những con người yếu kém nhất bằng cách loại bỏ những gì không phù hợp với tư tưởng mang tính hiệu quả và lợi nhuận.”

ĐGH Phanxicô đã nói chuyện với các thành viên của Hiệp hội các Bác Sĩ Công Giáo Thế Giới trước ngày đại hội của họ với chủ đề “Sự thánh thiêng của sự sống và nghề Y Sĩ, trích từ thông điệp (Humanae vitae to Laudato Si) Sự Sống Con Người tới Vinh Danh Thiên Chúa về bảo vệ thiên nhiên”, được tổ chức tại Zagreb, thủ đô của Croatia từ ngày 30 tháng Năm đến 2 tháng Sáu. 

ĐGH đã khen ngợi lòng trung thành của hiệp hội đối với những hướng dẫn của Tòa Thánh Công Giáo và khuyến khích họ “tiếp tục với sự tin tưởng và quyết tâm trên con đường này.”

ĐGH nói rằng là một bác sĩ Công Giáo có nghĩa là cảm nhận được sự thúc đẩy bởi “ đức tin và từ sự hiệp thông với Giáo Hội” để lớn lên trong sự hình thành người Kitô hữu và nghề nghiêp và để biết những luật tự nhiên nhằm “phục vụ tốt hơn cho sự sống”. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sự tham gia của các bác sĩ Công Giáo vào việc bảo vệ sự sống và sứ mạng này của Giáo hội là “rất cần thiết.”

Ngài nói rằng lãnh vực sức khỏe và y tế là một phần tiến bộ của “mô hình văn hóa kỹ thuật”, nó tôn thờ sức mạnh coi như không giới hạn của con người hay biến mọi thứ thành thành xa lạ nếu nó không phục vụ cho lợi ích riêng của một người.

Cần ý thức hơn về một nhu cầu thiết yếu và cấp bách ngày nay là việc làm của các bác sĩ Công Giáo tự nó thể hiện một sự rõ ràng không thể lầm lẫn trên bình diện chứng tá của cá nhân và tổ chức.

Ngài cũng khuyến khích làm việc chung với các tín hữu chuyên môn thuộc các tôn giáo khác, những người cũng công nhận phẩm giá con người, và với các linh mục và tu sĩ đang làm việc trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe.

ĐGH nói rằng chúng ta hãy tiếp tục trên hành trình “với niềm vui và lòng quảng đại” trong sự hợp tác với tất cả mọi người và các tổ chức để chia sẻ tình yêu sự sống và nỗ lực phục vụ sự sống trong phẩm giá và thánh thiêng của nó.


Source: EWTN News 'The Church is for life', Francis tells Catholic physicians.

450    30-05-2018