Sidebar

Thứ Bảy
13.04.2024

ĐGH Phanxicô nói với Tổ chức Galileo: nghĩa vụ Kitô giáo là ngăn chặn bạo lực con người

 

ĐGH Phanxicô nói với Tổ chức Galileo: nghĩa vụ Kitô giáo là ngăn chặn bạo lực con người

 

  Đức Thánh cha Phanxciô đã gặp gỡ các thành viên của Tổ chức Galileo. Họ là một tổ chức Kitô giáo tài trợ cho các dự án và sáng kiến ​​khác nhau của Đức giáo hoàng; và hoạt động hướng tới việc chống lại chế độ nô lệ và buôn bán người hiện đại. 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhân cơ hội này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn tội ác chết người của việc buôn người.

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

 

“Đây là một nhiệm vụ cấp bách và thiết yếu đối với các Kitô hữu ngày nay. Như vậy, chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau vào ngày lễ Thánh Josephine Bakhita, người bảo trợ cho các nạn nhân của nạn buôn người. Bà biết từ kinh nghiệm đau đớn về thực tế của chế độ nô lệ và hậu quả nhục nhã và bạo lực của nó.”

 

 Trong cuộc họp của họ, Đức Thánh Cha cũng đã nghe một trong những thành viên hát bài Ave Maria bằng tiếng Latin.

 

 Tổ chức Galileo còn tham gia vào việc tăng cường mối quan hệ đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Anh giáo. Họ thậm chí còn ủy thác quyền trượng giáo hoàng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày với Đức Tổng Giám mục Canterbury tại vương cung Thánh đường San Gregorio al Celio vào tháng 10 năm 2016, được tổ chức để đánh dấu 50 năm đối thoại giữa hai giáo hội. Nguyễn Minh Sơn

 

394    11-02-2019