Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH Phanxicô nói với với các nhà thần học: Đừng làm thần học xa cách mọi người

ĐGH Phanxicô nói với với các nhà thần học: Đừng làm thần học xa cách mọi người

 Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, nhà thần học không chỉ đơn giản là một học giả của Thiên Chúa, mà còn hơn thế nữa. Một học giả dù nam hay nữ đều phục vụ người dân, Giáo Hội, những người mà trong đó có nhà thần học và được dưỡng dục. Không có chỗ cho các nhà thần học cạnh tranh cá nhân với nhau để thể hiện mình hiểu biết hơn.

 Trước các thành viên của Hiệp hội Thần học Ý, Đức Thánh Cha nói thần học phải được sử dụng để giúp Phúc Âm hóa.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Một nền thần học giúp mọi người Kitô hữu tuyên bố và thể hiện là cần thiết; trên hết là dung mạo cứu độ của Thiên Chúa, của lòng Chúa thương xót, đặc biệt là vì một số thách thức chưa từng thấy mà con người ngày nay phải đối mặt.”

 

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ tổ chức này để kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội này được thành lập với mục đích giúp mọi người hiểu được Công Đồng Vatican II. Nguyễn Minh Sơn

726    31-12-2017