Sidebar

Thứ Bảy
22.06.2024

ĐGH Phanxicô ở Molfetta: Thánh Thể là “thương hiệu” của Kitô giáo

ĐGH Phanxicô ở Molfetta: Thánh Thể là “thương hiệu” của Kitô giáo

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Molfetta bằng trực thăng. Sau đó ngài bắt đầu đi một vòng trên chiếc popemobile, chào mừng hàng ngàn người đang chờ ngài trên đường ngài dạo quanh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại thành phố này, nơi Cha Tonino Bello là giám mục.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha suy niệm về hai yếu tố căn bản của đời sống Kitô giáo: Bánh Thánh và Lời Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

 “Người là Bánh bẻ ra cho chúng ta và ai lần lượt lãnh nhận nó, trở thành bánh được bẻ ra. Họ không trở nên kiêu căng với niềm tự phụ, mà tự hiến mình cho người khác. Họ không sống cho bản thân, cho thành công của riêng họ, để có một cái gì đó hoặc trở thành một người nào đó. Họ sống cho Chúa Giêsu và giống như Chúa Giêsu, có nghĩa là sống cho tha nhân. Sống cho tha nhân là dấu chỉ của những người ăn Bánh Thánh này, ‘thương hiệu’ của Kitô giáo.”

Đức Thánh trích dẫn lời Đức Giám mục Tonino Bello, được gọi là “giám mục của người nghèo” nhiều lần. Ngài nói Thánh Thể mà không có lòng nhân ái là “một bí tích không trọn vẹn.” Đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô hỏi câu hỏi này.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

 “Chúng ta có thể tự vấn: bí tích này có được nhận biết trong tôi không? Cụ thể hơn: tôi chỉ thích được phục vụ tại bàn của Thiên Chúa hay tôi đứng dậy để phục vụ, như Thiên Chúa đã phục vụ? Tôi có cho tôi trong cuộc sống mà tôi nhận được tại Thánh Lễ không? Và như một Giáo hội, chúng ta có thể tự hỏi mình: sau nhiều lần nhận được sự hiệp thông, chúng ta có trở thành những người hiệp thông không?”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác quyết rằng Thánh Thể chuyển đổi các Kitô hữu thành những người xây dựng hòa bình. Ngoài ra, ngài giải thích rằng Lời Chúa phải được lắng nghe và đưa vào thực tiễn.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Làm thế nào Tin Mừng có thể giải quyết những vấn nạn của thế giới? Việc sử dụng làm điều thiện giữa nhiều điều ác là gì? Vì vậy, chúng ta sa vào những sai lầm của những người bị tê liệt, những người đã tranh luận về những lời của Chúa Giêsu thay vì chuẩn bị để chào đón sự thay đổi cuộc sống mà Người đã yêu cầu chúng ta

Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả Kitô hữu là những người mang hy vọng, “Người xứ Cyrene hân hoan,” như Đức Giám mục Tonino Bello nói. Đó là một ám chỉ đến Simon xứ Cyrene, người đã vác cây thánh giá với Chúa Giêsu. Nguyễn Minh Sơn

792    21-04-2018