Sidebar

Thứ Bảy
15.06.2024

ĐGH Phanxicô sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh thứ sáu tại Vatican

ĐGH Phanxicô sẽ cử hành Lễ Giáng Sinh thứ sáu tại Vatican

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành tất cả các nghi thức phụng vụ vào Giáng sinh này. ngài sẽ bắt đầu bằng việc cử hành thánh lễ đầu tiên vào ngày 24 tháng 12 lúc 9:30 tối. Ngày hôm sau, ngài sẽ ban phép lành Urbi et Orbi cho thành phố và thế giới, từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô lúc 12:00 tối.

 Vào ngày 26 tháng 12, ngày lễ thánh Stephen, Kinh Truyền Tin sẽ được nguyện từ cửa sổ căn hộ giáo hoàng; và sau đó một lần nữa vào Chúa Nhật ngày 30 tháng 12.

 Vào chiều ngày 31, như truyền thống, ngài sẽ cầu nguyện với chính quyền Roma, Te Deum để tạ ơn Thiên Chúa cho năm 2018. Sau đó, ngài sẽ đến viếng thăm Cảnh Chúa giáng sinh tại Công trường Thánh Phêrô.

 Ngày 1 tháng 1 là một ngày đầy đủ các nghi lễ trong Giáo Hội vì Lễ trọng thể của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa bình Thế giới được cử hành. Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ cho hòa bình và sẽ nguyện Kinh Truyền Tin với khách hành hương.

 Vào thứ Tư ngày 2 tháng 1, ngài sẽ chủ sự buổi triều yết chung và vào Chúa nhật, ngày 6, ngài sẽ cử hành Thánh lễ Hiển linh.

 Tổng cộng sẽ có ba Thánh lễ và bốn Kinh Truyền Tin. Ban phúc lành Urbi et Orbi vào ngày 25 tháng 12 và buổi cầu nguyện tạ ơn vào ngày 31 tháng 12.

 Sẽ không có buổi triều yết chung vào những ngày đó, nhưng một số cuộc họp riêng vẫn sẽ được tổ chức. Theo thông lệ trong những ngày lễ này, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tổ chức lễ Giáng Sinh một cách riêng tư và đơn giản.  Nguyễn Minh Sơn

512    24-12-2018