Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô sẽ giải tội cho khách hành hương tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào Thứ Sáu

ĐGH Phanxicô sẽ giải tội cho khách hành hương tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào Thứ Sáu

 

Trong đức tin Kitô giáo, Tuần Thánh được liền trước bởi một thời gian gọi là Mùa Chay. Đó là thời gian hoán cải, được đánh dấu bằng cầu nguyện, ăn chay và bố thí.

 Ở Roma, Đức Giáo hoàng theo truyền thống dẫn đầu phục vụ sám hối trong thời gian này, nhất là kêu gọi mọi người ăn năn. Nghi thức này được đánh dấu bằng sự suy gẫm và quan trọng nhất là xưng tội.

 Sau bài đọc và bài giảng của Đức Giáo hoàng, những người tham dự có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha Phanxicô thường là người đầu tiên đi xưng tội. Sau đó, một số ít người được chọn thậm chí có thể xưng tội với Đức Thánh Cha Phanxicô.

 Nghi thức tưởng niệm bắt đầu lúc 5 giờ chiều giờ địa phương Roma và sẽ kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ. Thứ Sáu sau đó ba ngày, Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô sẽ được tưởng niệm ở cùng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.Nguyễn Minh Sơn

 

354    24-03-2019