Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

ĐGH Phanxicô sẽ họp với Hồng y đoàn vào Thứ Hai, 8 tháng Tư

 

ĐGH Phanxicô sẽ họp với Hồng y đoàn vào Thứ Hai, 8 tháng Tư

 

Từ thứ Hai đến thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ họp với Hội đồng Hồng y. Cuộc họp này có thể sẽ phân tích Hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng, kết thúc vào cuối tháng Hai.

 Vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 3, Vatican đã công bố một trong những biện pháp đầu tiên mà họ đã hứa: một Tự sắc. Được xuất bản chỉ vài ngày trước đó, là một luật và hướng dẫn mới cho Giáo luật và Thành quốc Vatican nhằm ngăn chặn lạm dụng và quản lý các cáo buộc xảy ra.

 Họ cũng sẽ nghiên cứu những tinh lọc tiếp theo của tông huấn mới về cải cách Giáo triều.

 Đây là cuộc họp thứ 29 của Hồng y đoàn. Cơ quan này trước đây được gọi là C9, vì có chín thành viên, cho đến khi ba vị trong số họ rời khỏi hội đồng, chủ yếu là lý do tuổi tác: Đức Hồng yGeorge Pell, Javier Errázuriz và Monsengwo Pasinya. Nguyễn Minh Sơn

 

 

471    07-04-2019