Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô sẽ thăm Phong trào thành trì quốc tế Focolare vào thứ Năm

ĐGH Phanxicô sẽ thăm Phong trào thành trì quốc tế Focolare vào thứ Năm

Sau khi thăm Nomadelfia vào thứ Năm, ngày 10 tháng Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đi đến Loppiano, Phong trào thánh trì Quốc tế Focolare.

Phong trào này được thành lập bởi Chiara Lubich vào bán thế kỷ 20 thúc đẩy tình huynh đệ phổ quát. Do đó, các Kitô hữu và phi Kitô hữu theo cùng một cách về tình trạng xã hội đều tham gia vào những sáng kiến của nó.

Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến vào lúc 10 giờ sáng. Ngài sẽ cầu nguyện trong Thánh đường Maria Theotokos, Maria Mẹ Tiên Chúa, được khánh thành vào năm 2004.

Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ tổ chức một buổi H và Đ với khoảng 6.000 người trước khi trở về Vatican. Ngài dự tình đến Rome trước 1 giờ chiều. Nguyễn Minh Sơn

747    10-05-2018