Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

ĐGH Phanxicô sẽ thành lập hai bộ mới, một dành riêng cho việc truyền giáo và một dành cho từ thiện

ĐGH Phanxicô sẽ thành lập hai bộ mới, một dành riêng cho việc truyền giáo và một dành cho từ thiện

 Tạp chí tiếng Tây Ban Nha, “Vida Nueva,” đã xem trước những giải pháp cải cách của Giáo triều Vatican. Những giải pháp này đã được Đức Thánh Cha Phanhxicô và Hội đồng sáu Hồng y thiết lập.

 Nó được gọi là Hiến Tông mới, “Rao giảng Tin Mừng.” Đức Thánh Cha có thể ban hành và ký luật mới này vào ngày 29 tháng 6.

 Tiêu đề của nó xem trước là sự mới lạ chính của việc cải cách. Ưu tiên của Giáo hội và Giáo triều là rao giảng Tin Mừng và mọi việc nên hướng tới mục tiêu đó.

 Vì lý do này, bộ phận quan trọng nhất của Vatican sẽ là một bộ phận mới dành riêng cho việc truyền giáo. Nó sẽ bao gồm Thánh bộ Truyền giáo cho các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng nhằm thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa.

 “Vida Nueva” cũng đã xem trước việc thành lập một bộ mới dành riêng cho tổ chức từ thiện của Đức Giáo hoàng. Văn phòng từ thiện của Đức Giáo hoàng hiện tại sau đó sẽ được sáp nhập.

 Hơn nữa, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ Vị thành niên, tập trung vào việc ngăn chặn lạm dụng, sẽ được xếp hạng là một Viện Thể chế liên kết với Tòa Thánh. Điều này có nghĩa là nó duy trì sự độc lập khỏi Giáo triều, nhưng được liên kết với nó để nâng cao hiệu quả.

 Tạp chí Tây Ban Nha cũng đề cập rằng một trong những nhiệm vụ tiếp theo của Hội đồng Hồng y Cố vấn là cải cách Giáo luật của Giáo hội Công giáo. Nguyễn Minh Sơn

290    25-04-2019