Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

ĐGH Phanxicô tại buổi nguyện Kinh Truyền Tin: Chúng ta phải tái khám phá tình huynh đệ của các Kitô hữu sơ khai

ĐGH Phanxicô tại buổi nguyện Kinh Truyền Tin: Chúng ta phải tái khám phá tình huynh đệ của các Kitô hữu sơ khai

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nguyện Kinh Truyền Tin vào Thứ Hai Phục Sinh từ cửa sổ phòng làm việc của ngài ở Điện Tông tòa.

Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã đem tình huynh đệ qua sự Phục Sinh, vì Đức Kitô đã gạt bỏ tội lỗi phân cách con người. Thật vậy, Đức Thánh Cha đã yêu cầu đừng bao giờ quên lãng sứ điệp này.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tái khám phá tình huynh đệ quả là rất quan trọng trong thời đại chúng ta đã được các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên minh chứng. Tái khám phá cách mà Chúa Giêsu ban cho một nơi không bao giờ phân cách, đó là luôn luôn hiệp nhất.”

Trước 20.000 tín hữu tụ tập tại Công trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi một tình huynh đệ xác thực.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Nếu không có sự chia sẻ tình huynh đệ, không thể tạo ra một cộng đoàn giáo hội hay cộng đồng dân sự xác thực: chỉ có thể có một nhóm người được thúc đẩy bởi sở thích riêng của họ.”

Đức Thánh Cha giải thích tất cả những gì có thể đạt được bằng một tình huynh đệ thực sự được hướng dẫn bởi công ích và kêu gọi Kitô hữu ưu tiên cho những người yếu đuối và khó khăn nhất.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Chỉ có tình huynh đệ mới có thể bảo đảm một nền hòa bình bền vững, mới có thể đánh bại đói ngèo, mới có thể giải quyết căng thẳng và chiến tranh, và mới có thể loại bỏ tham nhũng và tội ác.”

Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hòa bình và trả tự do tức khắc ngay cho những người bị tước quyền tự do. Nguyễn Minh Sơn

414    06-04-2018