Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

ĐGH Phanxicô tại Santa Marta: hãy phúc đáp những người chỉ tìm kiếm sự hủy diệt bằng sự im lặng

Trong bài giảng tại Nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định tầm quan trọng của sự im lặng trong việc biểu lộ sự thật, bằng cách noi gương thái độ của Chúa Giêsu khi đối mặt với sự chống đối.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hãy thể hiện cảm xúc của bạn như thế nào và sau đó im lặng. Bởi vì sự thật là khiêm tốn, sự thật là im lặng, sự thật không ồn ào. Điều này không phải dễ dàng, những gì Chúa Giêsu đã làm; nhưng phẩm giá của Kitô giáo được neo đậu trong quyền năng của Thiên Chúa. Với những người thiếu thiện ý, với những người chỉ tìm kiếm tai tiếng, những người chỉ tìm kiếm sự chia rẽ, những người chỉ tìm kiếm sự hủy diệt, ngay cả trong gia đình: im lặng, cầu nguyện.”

 Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi các Kitô hữu thể hiện sự bình tĩnh này, được trao quyền bởi đức tin của mình trong Chúa.

 Trích bài giảng của Đức Thánh Cha bằng tiếng Anh

(Nguồn: Vatican Media)

“Họ không nghĩ, họ la hét. Chúa Giêsu giữ im lặng ... Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng: “Nhưng Ngài đi qua giữa đám đông họ và biến mất.”

Những người đã nói rằng “đóng đinh nó vào thập giá” đã ca ngợi Chúa Giêsu vào Chúa Nhật Lễ Lá nói rằng: “Đấng Vinh phúc, Con của David.” Họ đã thay đổi thái độ.

Với những người thiếu thiện ý, với những người chỉ tìm kiếm tai tiếng, những người chỉ tìm kiếm sự chia rẽ, những người chỉ tìm kiếm sự hủy diệt, ngay cả trong gia đình: im lặng, cầu nguyện.

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để biết phân biệt khi nào chúng ta nên nói và khi nào chúng ta nên giữ im lặng. Điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực của cuộc sống: nơi làm việc, ở nhà, trong xã hội…Vì thế chúng ta sẽ là những người bắt chước khắng khít hơn của Chúa Giêsu.” Nguyễn Minh Sơn

299    06-09-2018