Sidebar

Chúa Nhật

16.06.2024

ĐGH Phanxicô tấn phong 16 linh mục vào Chúa Nhật

ĐGH Phanxicô tấn phong 16 linh mục vào Chúa Nhật

Chúa Nhật, 22 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ phong chức 16 phó tế lên hàng tư tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Sáu người trong số họ là Neocatechumenals, năm từ chủng viện giáo phận Roma, bốn từ Family of the Disciples và một từ “Little Work of Divine Providence.”

Sáu người trong số họ là người Ý, còn những người khác đại diện cho Colombia, El Salvador, Madagascar, Croatia, Việt Nam, Miến Điện và Peru.

Giáo Hội gọi truyền thống là Chúa Nhật thứ tư Phục sinh “Chúa Nhật Mục từ Nhân lành,” và những ngày này được dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi trên toàn thế giới. Buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 9:15 sáng, giờ Roma. Nguyễn Minh Sơn

475    22-04-2018