Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

ĐGH Phanxicô: tất cả các Kitô hữu được rửa tội phải là những nhà truyền giáo

ĐGH Phanxicô: tất cả các Kitô hữu được rửa tội phải là những nhà truyền giáo

 Một người chịu phép rửa không công bố Tin Mừng không phải là một Kitô hữu tốt, Đức Thánh Cha đã nói.

 Mỗi người Công giáo chịu phép rửa được kêu gọi trở thành một nhà truyền giáo và truyền bá Tin Mừng của Đức Kitô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói.

 Trong bài phát biểu kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật của mình, Đức Thánh Cha nói rằng “một người chịu phép rửa cảm thấy không cần phải rao giảng Tin Mừng, loan báo Chúa Giêsu, không phải là một Kitô hữu tốt.”

 “Tông đồ truyền giáo trước hết là một trung tâm tham khảo, là người của Chúa Giêsu,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói thêm. Điều này là bởi vì công bố Tin Mừng “không phải là một sáng kiến ​​của những cá nhân tín hữu, của những nhóm hay thậm chí là các nhóm lớn, mà đó là sứ mệnh của Giáo Hội được kết hợp một cách không thể tách rời với Chúa của mình.”

 “Không có Kitô hữu nào công bố Tin Mừng ‘về chính bản thân mình,’ mà duy nhất được sai đi bởi Giáo Hội, mà đã nhận được sự ủy thác từ chính Đức Kitô,” Đức Thánh Cha nói.

 Đức Thánh Cha đã suy niệm về bài đọc Tin Mừng Phụng vụ trong ngày, trong đó Chúa Giêsu sai các môn đệ của mình “hai người một” để truyền bá giáo huấn của Người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng sứ điệp của Đức Kitô đối với các môn đệ của Người áp dụng tất cả các Kitô hữu lãnh nhận rửa tội, không chỉ là những linh mục và giám mục.

 Người ta có thể chối bỏ Tin Mừng, nhưng điều này sẽ chỉ phù hợp với những gì chính Đức Kitô đã trải nghiệm. “Chỉ khi chúng ta hiệp nhất với Người, đã chết và đã sống lại, có thể chúng ta mới tìm thấy lòng can đảm của việc truyền bá Phúc Âm,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. Nguyễn Minh Sơn

209    19-07-2018