Sidebar

Thứ Tư
19.06.2024

ĐGH Phanxicô thay đổi quan điểm của Giáo Hội về án tử hình: Nó không thể chấp nhận

ĐGH Phanxicô thay đổi quan điểm của Giáo Hội về án tử hình: Nó không thể chấp nhận

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép sửa đổi Giáo lý Giáo hội Công giáo về án tử hình.

 Thay đổi này áp dụng cho mục 2267, trong đó Giáo lý bảo đảm Giáo hội “không loại trừ việc truy đòi hình phạt tử hình, nếu đây là cách duy nhất có thể bảo vệ cuộc sống con người một cách hiệu quả chống lại kẻ gây hấn bất công.” Cùng chương mục này đã thừa nhận những trường hợp này là “rất hiếm,” nhưng đưa hình phạt tử hình vào là “một quan điểm có thể chấp nhận được, mặc dù cực đoan, biện pháp bảo vệ lợi ích chung.”

 Bản sửa đổi được thực hiện bởi Đức Thánh Cha là một điều quan trọng, và ngài đã đề cập nó trong cuộc gặp gỡ vào tháng 10 năm 2017 để kỷ niệm 25 năm Giáo lý mới nhất.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tuy nhiên tội phạm có thể vô cùng nghiêm trọng, hình phạt tử hình là không thể chấp nhận bởi vì nó làm suy yếu sự bất khả xâm phạm và nhân phẩm của người đó.”

 Bản sửa đổi mới này bao gồm cả thỉnh nguyện của Đức Thánh Cha và bảo đảm rằng, từ nay trở đi, Giáo Hội sẽ làm việc “với quyết tâm xóa bỏ trên toàn thế giới.” Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ mong muốn này trong nhiều dịp, kể cả trước Quốc hội Hoa Kỳ.

 Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngày 24 tháng 9 năm 2015, Quốc hội Hoa Kỳ:

“Tôi tin rằng đây là cách tối ưu, vì mọi sự sống đều thiêng liêng.”

 Sự thay đổi này như một kết quả của “những hệ thống giam giữ hiệu quả hơn, bảo đảm bảo vệ thích đáng của công dân nhưng, đồng thời, không dứt khoát tước đoạt khả năng chuộc tội.” Nguyễn Minh Sơn

388    11-10-2018