Sidebar

Thứ Hai
27.05.2024

ĐGH Phanxicô: Theo Đức Kitô vì đức tin chứ đừng vì tư lợi.

Trong bài giảng Thánh Lễ sáng nay, thứ Hai 16 tháng Tư năm 2018, ĐGH đã nói rằng có hai cách để theo Chúa: Vì tư lợi hay tin vào lời Chúa. Ngài cũng cảnh báo là đừng theo Chúa vì tư lợi do phép lạ Người làm hơn là tin vào lời của Người. ĐGH mời gọi chúng ta hãy suy tư và nhớ lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta suốt cả đời để tìm cách đáp lại bằng tình yêu.

Tìm tư lợi của đám đông.

ĐGH giải thích bài Phúc Âm ngày hôm nay của Thánh Gioan (Gn 6:22-29), trong đó đám đông muốn tôn Chúa lên làm vua sau khi Ngài đã hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giê-su đã quở trách họ là “các người đi tìm tôi chẳng phải vì đã nhìn thấy dấu lạ, nhưng vì đã được ăn no nê.”

ĐGH vạch ra hai yếu tố trong lời nói của Chúa Giê-su. Môt mặt đám đông muốn tìm Chúa để cảm nhận sự bình an trong Lời Ngài nơi trái tim họ, đó là đức tin, mặt khác họ chỉ tò mò để thấy phép lạ của Ngài. ĐGH nói rằng họ là những người tốt nhưng đức tin của họ mang chút tò mò và tìm lợi ích.

Đức tin của thánh Stephano

ĐGH sau đó lại đưa ra gương mẫu khác về đức tin vào Chúa Giê-su của Thánh Stephano trong bài đọc Thứ Nhất (Cv 6:8-15). Những người tranh luận trong Thượng Hội Đồng đã không thể địch lại lời lẽ khôn ngoan của Stephano.

“Thánh nhân theo Chúa Giêsu mà không hề cân nhắc hậu quả như thế nào: “Đức tin này có lợi cho tôi hay không…Thánh nhân không tìm lợi ích cho mình, nhưng hoàn toàn đoan chắc vào đức tin của mình. Người ta đặt bẫy vu không ngài, đẩy ngài rơi vào đó để họ có lý do ném đá giết ngài, một cái chết anh dũng làm chứng cho Chúa Giê-su.” 

Đức tin hay là lợi lộc.

ĐGH mời gọi chúng ta coi lại xem mình theo Chúa như thế nào. Hãy nhớ lại bao điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho chúng ta trong đời sống.

“Chúng ta sẽ tìm thấy bao điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho chúng ta một cách nhưng không, bởi vì ngài yêu từng người chúng ta. Khi tôi nhớ lại những điều Chúa đã làm cho tôi, tôi sẽ hỏi câu thứ hai “Tôi sẽ làm gì cho Chúa Giê-su?” Với hai câu hỏi này, có lẽ chúng ta có thể tinh luyện đức tin của chúng ta khỏi những lợi lộc. Khi tôi nhìn thấy tất cả mọi sự Chúa đã thương ban cho tôi, bằng cả tấm lòng quảng đại tôi sẽ thưa “Lạy Chúa, con sẽ dâng lên Chúa tất cả. Con sẽ không làm điều sai trái, không phạm tội mất lòng Chúa nữa. Con sẽ thay đổi cuộc đời con bằng con đường hoán cải của tình yêu: Chúa đã ban cho con biết bao tình yêu và đến lượt con, con sẽ dâng lại cho Chúa tình yêu của con.” 

Cuối cùng ĐGH nói rằng hai câu hỏi này có thể giúp chúng ta thanh lọc đức tin của chúng ta khỏi mọi thứ tư lợi.

“Đây là sự kiểm chứng tốt nhất cách chúng ta theo Chúa Giê-su: “Tôi có tìm lợi lộc hay không? Vì yêu Thiên Chúa đã làm gì cho tôi? Và khi thấy những điều Chúa đã làm cho tôi thì “Tôi sẽ làm gì cho Chúa Giê-su? Làm sao tôi đáp trả được tình yêu của Ngài? Đó là cách chúng ta thanh lọc đức tin của mình khỏi những tư lợi. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta trên con đường này. 

Giuse Thẩm Nguyễn

246    18-04-2018