Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

ĐGH Phanxicô: Thiên Đàng là nơi vui vẻ hạnh phúc.

Trong Thánh Lễ sáng nay, Thứ Sáu 27 tháng Tư năm 2018 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ĐGH Phanxicô đã nói rằng Thiên Đàng là chốn vui vẻ hạnh phúc muôn đời chứ không phải là nơi buồn chán như một số người lầm tưởng. Những người tín hữu đang trên hành trình dương thế để về thiên đàng, nơi đó chúng ta sẽ được chào đón với niềm vui được gặp gỡ Chúa Giê-su.

Bài thánh thư hôm nay, trích từ sách Tông Đồ Công Vụ kể về lời thuyết giảng của Thánh Phao-lô tại đền thờ ở Antioch thuộc Pisidia rằng, dân thành Giê-ru-sa-lem và các thủ lãnh của họ đã không nhận biết Chúa Giê-su, đã kết án tử Người. Nhưng Chúa đã sống lại từ cõi chết. 

Bước đi với lời hứa của Thiên Chúa trong lòng.

ĐGH nói rằng Thánh Phao-lô gọi sự phục sinh của Chúa Giê-su là hoàn tất Lời hứa của Thiên Chúa. Ngài nói rằng dân Chúa bước đi với lời hứa này trong lòng họ, biết rằng họ là dân đã “được chọn.”, ngay cả khi họ không trung thành, thì “họ vẫn tin vào lời Chúa hứa bởi vì họ biết Chúa là Đấng trung tín.”

“Cũng thế, chúng ta đang bước trên hành trình ấy. Khi được hỏi là chúng ta đang đi về đâu, câu trả lời là “về thiên đàng!” Có người hỏi vậy thiên đàng là gì? Khi đó chúng ta bắt đầu khựng lại, nghi ngờ về câu trả lời của mình. Chúng ta không biết cách tốt nhất để giải thích về thiên đàng. Chúng ta thường hình dung ra một thiên đàng xa xôi và trừu tượng nào đó…Vì thế có người nghĩ là “sẽ buồn chán lắm nếu mà ở đó muôn đời? Không, đó không phải là thiên đàng. Chúng ta đang bước đi trên con đường để được gặp mặt Chúa: Cuộc hội ngộ cuối cùng với Chúa Giê-su. Thiên đàng là cuộc gặp gỡ Chúa Giê-su.”

Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho chúng ta.

ĐGH Phanxicô nói rằng chúng ta phải thường xuyên nhớ lại tư tưởng này: Tôi đang trên hành trình cuộc đời để gặp Chúa Giê-su.” Cuộc tao ngộ này sẽ làm cho chúng ta được hạnh phúc muôn đời.

“Vậy thì Chúa Giê-su làm gì lúc này?” Phúc Âm Thánh Gioan chỉ ra rằng Chúa Giê-su đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta, đang cầu nguyện cho chúng ta.

ĐGH nhắc lại lời Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly khi Chúa hứa với thánh Phê-rô là Ngài sẽ cầu nguyện cho thánh nhân.

“Mỗi người chúng ta phải tự nhắc nhở mình rằng “Chúa Giê-su đang cầu nguyện cho con, đang chuẩn bị cho con một chỗ.” Chúa là Đấng trung tín và Ngài đang thực hiện lời Ngài đã hứa ấy. Thiên đàng sẽ là cuộc gặp gỡ Chúa, là được thấy mặt Thiên Chúa, Đấng đã đi trước để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta. Điều này tăng thêm đức tin của chúng ta.”

Chúa Giê-su cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.

ĐGH kế thúc bài chia sẻ rằng Chúa Giêsu là linh mục cầu thay nguyện giúp cho chúng ta mãi cho đến ngày tận thế.

“Xin Chúa ban cho chúng con ý thức về hành trình bước theo lời hứa này. Xin ban cho chúng con ân sủng để biết hướng về thiên đàng và thì thầm “Lạy Chúa, Chúa đang cầu nguyện cho con.”

Giuse Thẩm Nguyễn

516    28-04-2018